Onze boerderij

Ons biologisch landbouwproject bestaat uit drie luiken. In de loop van 2016 hebben we het eerste luik afgerond, dat zich rondom het huis  situeert. Dit luik bestaat uit de volgende modules :

Het tweede luik zal vooral plezier doen aan de kinderen: begin 2017 verwelkomen wij echter 7 snoezige alpacas: 5 vrouwtjes en 2 mannetjes.

Het derde luik zal bestaan uit de uitwerking van een boomgaard geïnspireerd op de principes van de « agroforestry ».   In ons geval bestuderen we hiervoor de mogenlijkheid om schapen te hoeden te midden van de boomgaard.  Momenteel zijn we bezig met het afronden van de designfase voor dit luik. De uitwerking zal in verschillende stappen verwezenlijkt worden, waarbij de eerste fase hoogstwaarschijnlijk in 2017 zal aanvangen.